Peyton Roi List height and weight 2017

peyton-roi-list-height-weight-measurements

How tall is Peyton Roi List?

Peyton Roi List’s height is 5ft 6in (168 cm).

How much does Peyton Roi List weigh?

Peyton Roi List weighs 112 lbs (51 kg).

What are Peyton Roi List’s measurements?

Peyton Roi List’s measurements are: 33-26-33 (84-66-84 cm).

What is Peyton Roi List’s bra size?

Peyton Roi List’s bra size is 32A.

What is Peyton Roi List’s shoe size?

Peyton Roi List’s shoe size is 7 US (37 EU).

What is Peyton Roi List’s zodiac sign?

Peyton Roi List’s zodiac sign is Aries.

When was Peyton Roi List born?

Peyton Roi List’s birthday is on April 6, 1998.

Where was Peyton Roi List born?

Peyton Roi List was born in Florida, USA.

American actress, Peyton Roi List’s real name is Peyton Roi List.