Lais Ribeiro height and weight

Lais Ribeiro height and weight

How tall is Lais Ribeiro?

Lais Ribeiro’s height is 5ft 11in (180 cm).

How much does Lais Ribeiro weigh?

Lais Ribeiro weighs 124 lbs (56 kg).

What are Lais Ribeiro’s measurements?

Lais Ribeiro’s measurements are: 33-23-35 (84-59-89 cm).

What is Lais Ribeiro’s bra size?

Lais Ribeiro’s bra size is 32B.

What is Lais Ribeiro’s shoe size?

Lais Ribeiro’s shoe size is 9 US (42 EU).

What is Lais Ribeiro’s zodiac sign?

Lais Ribeiro’s zodiac sign is Libra.

When was Lais Ribeiro born?

Lais Ribeiro’s birthday is on October 5, 1990.

Where was Lais Ribeiro born?

Lais Ribeiro was born in Teresina, Piaui, Brazil.

Brazilian fashion model, Lais Ribeiro’s real name is Lais Ribeiro.

Write a comment